25 lat doświadczenia A. M. Jesiołowscy Finanse

Audyt finansowy

ZAKRES WSPARCIA
Badanie sprawozdań finansowych

I etap – badanie wstępne:

  • Udział w inwentaryzacji składników majątkowych
  • Analiza i ocena systemów ewidencji i kontroli wewnętrznej badanego podmiotu

II etap – badanie zasadnicze

  • Sprawdzenie prawidłowości wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego za rok obrotowy
  • Badanie sprawozdania finansowego z uwzględnieniem kryterium realności i kompletności zawartych w nich informacji
  • Badanie sprawozdania z rachunku przepływów pieniężnych
  • Badanie sprawozdania z zestawienia ze zmian w kapitale własnym
  • Badanie wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień
  • Sprawdzenie sprawozdania z działalności podmiotu pod kątem zgodności ze sprawozdaniem finansowym oraz wymogami prawa
  • Wydanie opinii o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego oraz opracowanie raportu z przebiegu badania
  • Sporządzenie listu poufnego do Zarządu – Dyrekcji badanego podmiotu przedstawiającego w szczególności ocenę jego systemu rachunkowości i kontroli wewnętrznej (w razie potrzeby), przekazanie do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu (w formie tzw. listów intencyjnych) informacji o problemach w systemie rachunkowości badanego podmiotu.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzone jest zgodnie z Krajowym Standardem Rewizji Finansowej nr 1 „Ogólne zasady badania sprawozdań finansowych”. Działając zgodnie z krajowymi standardami rewizji finansowej przekazujemy badanej Jednostce opinię i raport z badania oraz przedstawiamy Właścicielom pisemną informację o wszystkich istotnych spostrzeżeniach dotyczących badanego podmiotu, a w szczególności opinię o stanie rachunkowości badanej Jednostki.


Zaufali nampl_PL
en_US
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.Akceptuję